Virtual microscopy

Case 1 (testis) IMG
iPad / html5

Mand på 32 år med  en 4 cm tumor i højre testis.  Makroskopisk ses en delvis velafgrænset tumor med lys snitflade. Giv diagnoseforslag. Hvis du har brug for specialfarvninger, bedes du anføre hvilke.

 


Case 2 (testis) IMG
iPad / html5

23-årig mand henvises til urologisk ambulatorium med hø.sidige testissmerter, som ikke er svundet på antibiotisk behandling på mistanke om epididymitis. Ved objektiv undersøgelse beskrives den hø. testis som hård og spændt og ca. 4 gange større end den venstre. UL viser 10 cm tumor i hø. testis. Som barn er patienten opereret for bilateral retentio testis.
Udsnit af operationspræparat. Makroskopisk: 7 cm tumor med uregelmæssig snitflade med gelatinøse, gråhvide områder vekslende med hæmoragiske områder.

Giv diagnoseforslag. Hvis du har brug for specialfarvninger, bedes du anføre hvilke.


Case 3 (testis) IMG
iPad / html5

44-årig mand til operation for inguinalhernie. Peroperativt findes stort hydrocele og deform testis.
Makroskopisk: 49 mm grågul tumor i testis.

Giv diagnoseforslag. Hvis du har brug for specialfarvninger, bedes du anføre hvilke.


Case 4 (nyre) IMG
iPad / html5

50-årig mand med ve. sidig nyretumor. Makroskopisk: Nefrektomi med 80 mm stort brungullig, i områder henflydende tumor, beliggende i midten uden relation til pelvis og voksende frembulende, mod nyrekapslen og udspænder denne, ingen indvækst i Gerotas fascie. Del af binyre normal.

Mik: Tumorsnit med relation til nyrevæv.


Case 5 (nyre) - 1 IMG
iPad / html5

67-årig kvinde med højresidig nyretumor. Makroskopi: Nyre måler 9x5½x5 cm og der ses kapselnær 65 mm stor tumor. Tumorsnitflade er gullig i områder med cystedannelse samt mindre områder med blødning og fokalt mulig nekrose. Tumor ses uden kapselgennemvækst, men i relation til sinus renalis ses mindre max 5 mm store tumorer, obs, for karinvasion, obs. for invasion i pelvis.

Mik: HE1 og HE2: delt tumorsnit med relation til mulig kar/pelvis/bindevævskapsel.


Case 5 (nyre) - 2 IMG
iPad / html5

Case 6 (nyre) - 1 IMG
iPad / html5

76-årig kvinde med nyrecyste, billeddiagnostisk Bosniak 3. Makroskopisk: Nyren
måler 13x6,5x5 cm med sv.t. øvre nyrepol en 55 mm stor velafgrænset tumor som fragmentere og ses med store områder med nekrose samt blødning. Tumor vokser klods på fedtvævet i hilus, men uden indvækst samt klos på nyrekapslen, men uden gennemvækst af denne. Upåfaldende binyre.

Mik: HE1: snit fra tumor, HE2: snit fra karresektionsrand, Immun-RCC + PAS-ALC-Blue (SABPH2,7): tumorsnit med relation til nyrekapsel og perirenalt fedtvæv.


Case 6 (nyre) - 2 IMG
iPad / html5

Case 6 (nyre) - 3 IMG
iPad / html5

Case 6 (nyre) - 4 IMG
iPad / html5

Case 7 (prostata) - 1 IMG
iPad / html5

59-årig mand, prostatacancer o.p., 4. gangsbiopsier.

Mik: HE og PIN3: Biopsi fra hø. basis
(PIN3 er en cocktail med P504s racemase (brun, grynet), p63 (kernefarvning) og CK10/14)


Case 7 (prostata) - 2 IMG
iPad / html5

Case 8 (prostata) IMG
iPad / html5

84-årig mand med PSA=80. Prostata skønne palpatorisk benign.

Mik: Biopsi fra hø. apex


Case 9 (prostata) IMG
iPad / html5

59-årig mand, 3. gangsbiopsier, PSA=13. Prostata palpatorisk benign.

Mik: Biopsi fra hø. apex medialt


Case 10 (blære) IMG
iPad / html5

61-årig mand med blæretumor i ve. side af blæren, 2-3 cm stor. Solid i bunden, papillomatøs i overfladen.

Mik: ”Biopsier” fra blæretumor


Case 11 (blære) IMG
iPad / html5

67-årig mand, tidligere urotelialt karcinom, høj malignitetsgrad, pT1a. Ny blæretumor.

Mik: TUR-B fra tumor


Case 12 (blære) IMG
iPad / html5

54-årig mand, tidligere blærepolypsygdom (ikke-invasiv) og BCG-skyllet. Obs. recidiv.

Mik: To biopsier fra blærebund ve. side