Kontakt

Spørgsmål vedr. den virtuelle præparatkasse, cases eller kurset i øvrigt bedes stilet til delkursusleder Birgitte Grønkær Toft, Rigshospitalet på:

birgitte.groenkaer.toft@regionh.dk