Velkomst

Velkommen til det teoretiske, specialespecifikke kursus i nyre-, urinvejs- og testispatologi, som afholdes 23.-25. september 2019 på Rigshospitalet. Kurset er i år blevet udvidet med 1 time, da emnet vaskulitter er flyttet fra et andet nedlagt kursus. Vedr. lokale bliver det først afklaret når vi nærmer os tidspunktet for kurset og information herom vil blive fremsendt på mail.

Formålet med kurset er inden for neoplastiske nyresygdomme samt lidelser i fraførende urinveje, prostata og testis at give jer en oversigt over fagområdets indhold og arbejdsmetoder samt en oversigt over klassifikation og diagnostiske kriterier. Målet er at skabe overblik, sammenhæng og forståelse og dermed understøtte uddannelsesafdelingernes praktiske undervisning således at målbeskrivelsen kan opfyldes efter endt hoveduddannelse.
Inden for medicinske nyresygdomme er formålet at give jer en oversigtsbaseret indføring i klassifikation og diagnostisk.

Undervisningen er primært tilrettelagt som interaktive forelæsninger og workshops med fokus på gennemgang af morfologiske forandringer, histokemiske og immunhistokemiske reaktionsmønstre til belysning af forandringer og sygdomme. I nødvendigt omfang suppleres med skemaer og oversigter. Workshops vil foregå via KU i programmet Virmik med indscannede slides af ikke på forhånd forberedte præparater med efterfølgende gennemgang og plenumdiskussion. I vil før kurset modtage afgangskode fra KU for at kunne tilgå Virmik og workshopcases. Jeg håber, at de fleste af jer har mulighed for at medbringe egen computer til workshops.

Som forberedelse til kurset og gennemgang af litteraturen bedes du gennemgå alle de præsenterede cases hvoraf de 12 (3 testis, 3 neoplastisk nyre, 3 prostata og 3 blære) findes i den virtuelle præparatkasse (OBS. vær opmærksom på at der til nogle cases er mere end et "glas") og de 5 nefropatologiske findes som pdf-fil under kursusmateriale. Diagnoseforslag samt eventuelle differentialdiagnostiske overvejelser bedes sendt til mig på email birgitte.groenkaer.toft@rh.regionh.dk senest mandag d. 16. september. Sammen med listen må du meget gerne kort skrive hvor meget praktisk erfaring du har inden for fagområdet, således at undervisningens fokusområder og niveau så vidt muligt kan tilpasses holdets forudsætninger. Skriv desuden om du har mulighed for at medbringe computer til workshops. 
Indsendelse af diagnoseliste er efter gældende regler en forudsætning for godkendelse af kurset.
Når jeg har modtaget din besvarelse fremsender jeg "facitliste".

Du må meget gerne medbringe fagbøger herunder WHO-bogen til opslag i forbindelse med workshops.

Vi undervisere glæder os og ser frem til nogle gode og gensidigt inspirerende dage sammen med dig og resten af holder og vi håber at jeres forventninger vil blive opfyldt.

På vegne af alle undervisere

Mange hilsner

Delkursusleder
Birgitte Grønkær Toft, overlæge, Patologiafdelingen, Rigshospitalet
Tlf. 3545 5487 (sekretær 3545 5442)
email: birgitte.groenkaer.toft@regionh.dk

_